GHS-varoitusmerkki tarra 56x56mm

0,40 € / kpl (sis. 24% alv)

Tuotekuvaus

HUOM! VALITSE HALUAMASI VAROITUSMERKKI VÄRIVALINNAN KOHDALTA
* GHS-merkintäjärjestelmän (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)
* tarran koko 5,6x5,6 cm
G010056 GHS01 Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet
G020056 GHS02 Helposti syttyvät aineet
G030056 GHS03 Hapettavat aineet
G040056 GHS04 Paineenalaiset kaasut, nesteytetyt kaasut
G050056 GHS05 Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet
G060056 GHS06 Akuutisti myrkylliset aineet
G070056 GHS07 Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä aiheuttavat aineet
G080056 GHS08 Elinvaurioita aiheuttavat karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymismyrkylliset aineet, hengitystieherkistäjät
G090056 GHS09 Ympäristölle vaaralliset aineet