GHS-varoitusmerkki tarra 100x100mm

1,00 € / kpl (sis. 24% alv)

Tuotekuvaus

HUOM! VALITSE HALUAMASI VAROITUSMERKKI VÄRIVALINNAN KOHDALTA
* GHS-merkintäjärjestelmän (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)
* tarran koko 10x10 cm
G010100 GHS01 Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet
G020100 GHS02 Helposti syttyvät aineet
G030100 GHS03 Hapettavat aineet
G040100 GHS04 Paineenalaiset kaasut, nesteytetyt kaasut
G050100 GHS05 Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet
G060100 GHS06 Akuutisti myrkylliset aineet
G070100 GHS07 Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä aiheuttavat aineet
G080100 GHS08 Elinvaurioita aiheuttavat karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymismyrkylliset aineet, hengitystieherkistäjät
G090100 GHS09 Ympäristölle vaaralliset aineet