GHS-varoitusmerkki tarra 28x28mm

0,30 € / kpl (sis. 24% alv)

Tuotekuvaus

HUOM! VALITSE HALUAMASI VAROITUSMERKKI VÄRIVALINNAN KOHDALTA
* GHS-merkintäjärjestelmän (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)
* tarran koko 2,8x2,8 cm
G010028 GHS01 Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet
G020028 GHS02 Helposti syttyvät aineet
G030028 GHS03 Hapettavat aineet
G040028 GHS04 Paineenalaiset kaasut, nesteytetyt kaasut
G050028 GHS05 Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet
G060028 GHS06 Akuutisti myrkylliset aineet
G070028 GHS07 Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä aiheuttavat aineet
G080028 GHS08 Elinvaurioita aiheuttavat karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymismyrkylliset aineet, hengitystieherkistäjät
G090028 GHS09 Ympäristölle vaaralliset aineet