Avaa valikko

Valitse luotavan tunnuksen tyyppi

  • Antamasi henkilötiedot tallentuvat verkkokaupan yrityshuolto.fi asiakasrekisteriin.
  • Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, ja markkinointi sekä tilausten käsittely. Henkilö voi itse kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä.
  • Henkilötietoja ei käytetä profilointiin.
  • Henkilö voi pyytää nähtäväkseen omat asiakastietonsa. Tiedot toimitetaan kahden viikon sisällä pyynnöstä. Tiedusteluihin vastaa asiakaspalvelumme yh@yrityshuolto.fi.
  • Tietoja voidaan muuttaa tai poistaa henkilön pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Kirjanpitomateriaalit säilytetään kirjanpitolain määrittelemän ajan.
  • Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Ainoastaan lakisääteisissä tapauksissa rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja viranomaisille.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  • Henkilötietoja ei siirretä EU / ETA - alueen ulkopuolelle.