GHS-varoitusmerkki tarra 300x300mm

5,00 € / kpl (sis. 24% alv)

Tuotekuvaus

HUOM! VALITSE HALUAMASI VAROITUSMERKKI VÄRIVALINNAN KOHDALTA
* GHS-merkintäjärjestelmän (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)
* tarran koko 30x30 cm
G010300 GHS01 Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet
G020300 GHS02 Helposti syttyvät aineet
G030300 GHS03 Hapettavat aineet
G040300 GHS04 Paineenalaiset kaasut, nesteytetyt kaasut
G050300 GHS05 Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet
G060300 GHS06 Akuutisti myrkylliset aineet
G070300 GHS07 Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä aiheuttavat aineet
G080300 GHS08 Elinvaurioita aiheuttavat karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymismyrkylliset aineet, hengitystieherkistäjät
G090300 GHS09 Ympäristölle vaaralliset aineet